Hướng dẫn mở cổng Diagnostic Mode

Posted on Hướng Dẫn 803 lượt xem
qualcomm diagnostic mode
Hướng dẫn mở cổng diag

Bật Chế độ chẩn đoán Qualcomm để thay đổi IMEI hoặc sửa chữa baseband của điện thoại bằng QPST hoặc các công cụ khác. Có ba cách để kích hoạt Chế độ chẩn đoán.

1. Dial Number

Trên điện thoại của bạn,vào cuộc gọi và bấm *#*#717717#*#* .nếu cách này không được thì bạn hãy thực hiện theo cách thứ 2

2. Thực hiện qua ADB

 1. Máy của bạn phải được Root.
 2. Vào tùy chọn nhà phát triển và bật “Gỡ lỗi usb” hay “USB Debugging” ̣̣( cách bật gỡ lỗi usb )
 3. kết nối điện thoại của bạn với máy tính.
 4. Mở Minimal ADB and Fastboot command prompt.
 5. Lần lượt gõ các lệnh adb devices → enter.
 6. adb shell → enter.
 7. su → enter.
 8. setprop sys.usb.config diag,adb → enter.

3. Terminal Emulator App (APK)

 1. Máy của bạn phải được Root.
 2. Cài đặt ứng dụng Terminal Emulator vào điện thoại.
 3. kết nối điện thoại của bạn với máy tính.
 4. Bật chế độ “Gỡ lỗi usb”.
 5. Mở terminal emulator.
 6. Type su → enter.
 7. setprop sys.usb.config diag,adb → enter.

qualcomm hs usb android diag 901d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *