Mở khóa google Mate 30Pro 4G LIO-AL00

Posted on Huawei 1049 lượt xem

SigmaKey xxxxx HiSi: Remove FRP / Huawei ID
HUAWEI USB COM 1.0 (COM32), Provider: HUAWEI Incorporated, Driver ver.: xxx.925, Date: 02/6/2019, USB\VID_12D1&PID_3609&REV_0100
HiSilicon: Kirin 990
Phone model: LIO-AL00
Version: LIO-AL00 10.1.0.132(C00E123R5P1)
Removing FRP lock…Done
Removing Huawei ID….Done

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *