Mở khóa huawei ID huawei Honor V30 OXF-AN00

Posted on Huawei sw 967 lượt xem

SigmaKey xxxxxxxxx HiSi: Remove FRP / Huawei ID
HUAWEI USB COM 1.0 (COM44), Provider: HUAWEI Incorporated, Driver ver.: 2.0.6.725, Date: 8.06.2019, USB\VID_12D1&PID_3609&REV_0100
HiSilicon: Kirin 990
Phone model: OXF-AN00
Version: OXF-AN00 8.0.1C00E175R5P1)
Removing FRP lock…Done
Removing Huawei ID….Done

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *