Mở khóa Nokia 6,Nokia 6 TA-1021 Reset Frp Done

Posted on nokia 1109 lượt xem
  • Khóa mật khẩu màn hình NOKIA
  • Khóa xác minh tài khoản Google
  • Khóa tài khoản NOKIA
  • Khóa mạng, lock mạng

nokia 6

Welcome to Octoplus FRP Tool v.1.3.7.0
Platform: _GENERAL RESET FRP METHODS
Selected model: ADB
Searching for a phone (waiting for ADB device)…
Can’t kill external ADB references. Please, close all programs that use ADB server.
Please, press “OK” button on the phone to allow USB debugging..
Phone found.
Reading info…
Phone model: HMD Global TA-1021
SW version: OPR1.170623.026
Date: Thu Mar 29 13:47:39 CST 2018
Android version: 8.1.0
Baseband MPSS.JO.3.0-00428-8937_GENNS_PACK-2.136685.1.140413.2
Resetting FRP lock..
FRP lock is successfully reseted!
Performed by 1.3.7.0 Software version.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *