CÁC LỖI RESET COUNTER,Panic Full HAY GẶP TRONG THỰC TẾ:

Addressable TV Puts Marketing “On Steroids”: GroupM’s Gotlieb Outlines Global Roll-out – Beet.TV masterpn quality testosterone anabolic steroid & androgenic anabolic steroids manufacturer

Dữ liệu

Kết quả phân tích

Nhận xét

Ememory

Kiểm tra ổ cứng, thay thế hoặc đo các đường ổ cứng vào CPU

 
SEP ROM  chíp rom.  
i2c2  Cáp loa,cảm biến.  
i2c1(A8)
kiểm tra U1580 U1400 U1401 U1601 J2118 i2c1(A9)
kiểm tra U3800 U2300 U3700 U4500i2c1(A10)
kiểm tra U1801 U2101 U4601i2c1(A11)
kiểm tra J4300 J6400i2c1(A12)
kiểm tra J4300
  1. I2C1 chip A8: Đi qua các IC U5180 – U1400 – U1401 – U1601 và ra socket J2118. Kiểm tra tất cả các IC và dây kết nối socket. Quan sát trở nối vào hai đường I2C1 nếu có.
  2. I2C1 chip A9: Đi qua các IC U3800 – U2300 – U3700 – U4500 kiểm tra thay thế dần các IC này. Quan sát trở nối vào hai đường I2C1 nếu có.
  3. I2C1 chip A10: Đi qua các IC U1801 – U1201 – U4601 kiểm tra thay thế dần các IC này. Quan sát trở nối vào hai đường I2C1 nếu có.
  4. I2C1 chip A11: J4300 – J6400 kiểm tra các dây nối với socket và các đường điều khiển từ cpu tới socket.
  5. I2C1 chip A12: J4300 kiểm tra các dây nối với socket và các đường điều khiển từ cpu tới socket.
 
i2c0(A8)
kiểm tra U1202 U1501 U1502 U1700kiểm tra i2c0(A9)
kiểm tra U2000 U4000 U4020kiểm tra i2c0(A10)
kiểm tra U1801 U3703 U3701 U4001 U2301i2c0(A11)
kiểm tra U2700 U5600 U5660 U6110 J6400 i2c0(A12)
U2700 U6110 J6400
i2c2(A8)
kiểm tra J1111 J2019
       kiểm tra thay thế dần các IC này. Quan sát trở nối vào hai đường I2C1 nếu có  
AOP PANIC

Kiểm tra ổ cứng, thay thế hoặc đo các đường ổ cứng vào CPU

 
AOP PANIC No pulse on Kiểm tra Taptic engine, IC audio, IC quản lý rung.  
WDT timeout

Kiểm tra Pin, Chân Pin, IC sạc và Taptic engine.

 
AppleBCMWLAN WiFi,Bluetooth  
AOP DATA ABORT Hở chân CPU  
AMCC Error  Kiểm tra cảm biến ánh sáng, tiệm cận, các đường từ cpu ra socket cảm biến.  
PMP NMI FIQ Kiểm tra nguồn PDA các áp qua cuộn dây cấp cho CPU PDA  
baseband Kiểm tra baseband, main baseband  
Firmware fatal Chạy lại phần mềm  
Attemping to forcibly halt CPU…cpu0 fail to
halt with error
Kiểm tra CPU,làm lại chân cpu  
Anc-postnand.c1260 asser failed link Fix hoặc thay ổ cứng khác  
fed err(parity counter overflow multi hit ICTAG)
reported via serror
Fix hoặc thay ổ cứng khác  
NO pulse on  Kiểm tra rung,chuông  
Stacks+routined-2019-01-29……. Ở trên ipad,kiểm tra lại các ốc gần pin  
ANS2 kiểm tra ổ cứng hoặc lỗi từ cpu qua ổ cứng  
ANS

kiểm tra ổ cứng hoặc lỗi từ cpu qua ổ cứng

 
SMC DATA ABORT Lỗi giao tiếp data cpu  
WKDMD ERROR Ổ cứng hoặc các đường ổ cứng qua cpu. res hay lỗi 14.  
Void applesynopsysMIPID SIController Kiểm tra cáp cảm biến loa trong.  
L2C KIểm tra ic loa chuông.  
Kernel data abort do CPU gây ra,làm chân lại cpu  
AppleSOC hot hot hot

Kiểm tra ic âm thanh loa ngoài hoặc ic wifi

 
nvme Ổ cứng  
Dart-disp0 SMMU error Kiểm tra camera sau  
Invaild queue element linkage Fix lại ổ cứng hoặc thay ổ khác  
AGXK AGXAcceletor

Lỗi ic con quay hồi chuyển

 
CP_COM_NORM REQUEST

Kiểm tra CPU,ổ cứng,camera

 
AOP NMI POWER

Kiểm tra lại cáp bật nguồn

 
sks request timeout Cpu  
initproc exited IC giao động  
Bad tailq elm IC giao động  
Prev- next

IC giao động

 
LLC

Mạch âm thanh

 
A freed zone element has been modified

Rehot CPU

 
apcie(0:s3e) HDD  
apcie(wlan)

Ic Wifi

 
SMC PANIC CPU  
Sleepwake hang detected

Kiểm tra các mạch lên quan đến âm thanh và nguồn cấp cho cpu

 
Darwin Kernel version 19..4.0 (XsMax) (c3722-1 – c3709-1) 2 con này liên quan về cam vì thấy đầu ngả màu,khi đo thì ko chạm (có lẽ lúc chạm lúc ko) cứ bẻ bỏ cho an tâm!
(C2743-1) <= chính xác thằng này thủ phạm gây ra!lúc đầu nghi nghi nhưng đo ko thấy chạm,quay qua quay lại đo lại thì nó lại chạm (có lẽ lúc chạm lúc ko)
 
Userspaceuserspace watchdog timeout: no
successful checkins from
com.apple.thermalmonitord
Cảm biến nhiệt độ.  
AOP DATA ABORT Ổ cứng  
Apple PPM Kiểm tra pin ,ic sạc  
Đang cập nhật ….