Test point huawei y530

Posted on huawei testpoint 662 lượt xem

Chia sẽ testpoint Huawei USB COM 1.0 dùng để frp,xoá tài khoản,unbrick,….

Test point đưa máy về chế độ EDL để máy tính nhận driver Download Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.