Xiaomi redmi 3s EDL Testpoint

Posted on xiaomi testpoint 552 lượt xem

Chia sẽ testpoint Xiaomi COM 1.0 dùng để frp,xoá tài khoản,unbrick,….

Test point đưa máy về chế độ EDL để máy tính nhận driver Download Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.