Xóa tài khoản honor 8x max are-al10

Posted on Huawei sw 956 lượt xem

350655542 Sigma dongle 2.39, Initializing…OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
Pack 3: Activated
Pack 4: Activated
Pack 5: Activated
——— 2021-2-10 10:30:22 ———
SigmaKey 2.39.03 HiSi: Get device info
Bootloader unlocked: NO
FB unlocked: NO
Battery voltage: 4.09 V
Phone model: ARE-AL00
Build number: ARE-AL00 9.1.0.172(C00E125p203)
Vendor/Country: all/cn
System version: ARE-AL00 9.1.0.151(C00E125p203)
Android version: 9

Base version: ARE-LGRP1-CHN 9.1.0.172
Custom version: ARE-AL00-CUST 9.1.0.170(C00)
Preload version: ARE-AL00-PRELOAD 9.1.0.5(C00R1)
Huawei-Over-the-Air info:
C_version: C00
D_version: D000
PLMN: 60252
BoardID:
DeviceName: ARE-AL00B
Removing FRP lock…Done

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *