Xóa tài khoản Redmi Note6

Posted on Xiaomi sw 932 lượt xem

Xóa tài khoản Redmi Note6 ,sau khi xóa tài khoàn khách hàng có thể factory reset ,máy vẫn không bị khóa lại.

1 xoa tai khoan mi cloud

421542 27e4bcbd5e6388e42326f8f3f8faae13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *