Xóa tài khoản Redmi Note6

Posted on Xiaomi 592 lượt xem

Xóa tài khoản Redmi Note6 ,sau khi xóa tài khoàn khách hàng có thể factory reset ,máy vẫn không bị khóa lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.